BetrieblicheVorsorge
Size severek bilgi
vermeye hazırız.

Bize ulaşın:

Emeklilik sigortası

Temel emeklilik maaşı
Ihre vorteile:
  • Serbest meslek sahibi ve iyi kazananlara ideal önlem paketi
  • Senede 40 000 Euro’ya kadar vergiden düşme imkanı
  • Fırsatlara açık ürünler sayesinde yüksek faiz getirisi
  • Ödenen primler ALG II ve Hartz IV’den bağımsız
Serbest meslek sahibi olmak bir sürü avantajın yanısıra rizikoları da beraberinde getiriyor. Yaşlılığı için gerekli önlemleri kendisi almayan kişi emekliliğinde yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşılaşabilir, çünkü zorunlu emeklilik sigortası kapsamında serbest meslek sahibi kişi için mevcut haklar çok kısıtlıdır. Zorunlu emeklilik sigortasına gönüllü olarak ödeme yaparak bu hakları kazanmak mümkündür, ama bu seçenekten daha kazançlı başka olanaklar bulunmaktadır.

Kanun koyucu organlar 2005 yılında özel olarak serbest meslek sahiplerine yönelik devlet tarafından destek verilen temel emeklilik sistemini yürürlüğe soktu. Rürup-Rente diye de adlandırılan bu yaşlılık güvencesi çözümü ödenen primlerin vergiden düşülebildiği bireysel bir emeklilik sözleşmesi. Vergiden düşme oranı ilk önce % 74 ile başlayıp daha sonra her yıl yüzde iki artarak sonunda % 100’lük bir orana kadar ulaşıyor. Temel emeklilik, serbest meslek sahipleri için vergi avantajı getiren tek yaşlılık güvence paketi.

Temel emeklilik bir çok avantaj sunuyor. Getirdiği vergi avantajları sayesinde yaşlılık güvencesi olarak özellikle uygun bir imkan. Bu avantajının yanısıra biriktirme sürecinde ödenen primler ALG II ve Hartz IV kapsamında dikkate alınmıyor. Özellikle de fırsatlara açık yatırım olanakları sayesinde yüksek faiz gelirleri elde edilebiliyor. Bu çekici koşullardan aynı zamanda iyi kazanç sahibi olan çalışanlar da yararlanabiliyorlar.
Weiter lesen >>
Direkt sigorta
Ihre vorteile:
  • Çalışanlarınız için yaşamboyu garantili emekli maaşı
  • Düşük taksitli prim ödeme yükümlülüğü
  • Esnek finansman
  • Primlere ve ek ödemelere vergi ve sosyal aidat keseneği yok
Çalışanlarınızın emeklilik güvencesine yönelik bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Ya da çalışanlarınızı uzun vadede işletmenize bağlamak için çekici unsurlar mı yaratmak istiyorsunuz? O zaman işletme emeklilik aylığı sunmanız için direkt sigorta cazip bir imkan olarak ortaya çıkıyor. Başka hiç bir güvence paketi bundan daha büyük bir faiz getirisi seçeneği sunmuyor. Gönüllü olarak yapacakları ek ödemelerle çalışanlarınız bu imkandan tam kapsamıyla yararlanabilirler.

Direkt sigortayla sunulan çözümün temelinde işverenin çalışanları için yaptığı bir hayat sigortası bulunmaktadır. Ödenen primlere vergi ve sosyal kesintiler uygulanmaz ve böylelikle aksi takdirde büyük bir bölümü vergiye ve sosyal kesintilere giden maaş arttırımları iki taraf için de kazandırıcı bir şekilde değerlendirilmiş olur. Çalışan vergi avantajı sağlar, işveren sosyal kurumlara yaptığı ödemelerden % 20 tasarruf eder. Şahsi bir görüşmede daha çok bilgi edinebilirsiniz!
Weiter lesen >>